Film

The Shining, Stanley Kubrick, GB 1979, OV, FSK: ab 16, Kino Koki (Kommunales Kino Lübeck), Mengstraße 35

Zurück